U bent hier:

Commitment list & sancties

De commissarissen educatieve activiteiten, maatschappelijke activiteiten en binding activiteiten, nemen de commitment list mee in de beoordeling van welke leden mee mogen doen met de verschillende activiteiten en reizen. In een situatie waarbij twee of meer leden qua motivatie gelijkwaardig zijn aan elkaar, dient gekozen te worden voor de lid met het minst aantal aantekeningen achter zijn of haar naam.  

Situatie 

Sanctie  

Te laat  
Ongeldige reden* 

Minder dan 15 minuten te laat? =  Lid aanspreken + noteren 

 

Te laat  
Geldige reden 

Alleen noteren (voor het geval dat het vaker voorkomt) 

 

2x of vaker te laat 
Ongeldige reden 

Indien het volgende geval: 

 • 3 keer meer dan 15 minuten te laat; 

 • 2 keer meer dan uur te laat. 

Eerstvolgende activiteit niet meedoen + aantekening commitment list 

 

Te laat afmelden 

Indien het volgende geval: 

 • Afmelding na aanmelddeadline zonder geldige reden = eerstvolgende activiteit mag niet meegedaan worden; 

 • Afmelding binnen 48 uur voor activiteit = Aantekening commitment list + doorgeven volgende keer minimaal 48 van tevoren aangeven. 

 

2x of vaker te laat afmelden  

Aantekening commitment list, contact opnemen + eerstvolgende activiteit niet meedoen 

 

Niet komen opdagen 
Zonder afmelding 

Indien het geval van een ongeldige reden: 

 • Aantekening commitment list + eerstvolgende 2 activiteiten niet meedoen 

 

Indien het geval van een geldige reden 

 • Gesprek & Notitie. 

 

2x of vaker niet komen opdagen 
Zonder afmelding 
 

Indien het geval van een ongeldige reden:  

 • Eerstvolgende 2 activiteiten niet mee doen en uitsluiten van eerstvolgende reis. 

 

Indien het geval van een geldige reden: 

 • Aantekening commitment list, contact opnemen + niet aanwezig bij de eerstvolgende activiteit & reis. 

 

Misdragen tijdens een activiteit** 

Hier vallen 2 passende sancties:  

 • Aantekening commitment list, gesprek aangaan met lid en niet aanwezig eerstvolgende activiteit; 

 • Wegsturen activiteit plus per situatie andere consequentie. Tot oplossing, geen toegang tot activiteiten. 
   

 

*De volgende punten vallen onder een ongeldige reden: school, werk, andere evenementen/bijeenkomsten, vergeten en dergelijke. In het geval van onduidelijkheid, is het aan het bestuurslid om een conclusie te trekken.  

**Per situatie kan hier een andere sanctie aan worden opgelegd. Dit is volledig aan het bestuurslid die de situatie heeft bijgewoond of van de situatie op de hoogte is gesteld. Dit met het doel om ervoor te zorgen dat soortgelijke situaties op dezelfde manier behandeld worden.