U bent hier:

Commitment list & sancties

Doel van de commitment list 

Het doel van de commitment list is de kwaliteit van Giving Back Students Community waarborgen en willekeur voorkomen. 

De Giving Back Students Community komt in aanraking met professionele bedrijven, partners en individuen, waardoor het voor ons van grote betekenis is dat wij als vereniging een professionele houding aannemen en aanhouden. Om goed gedrag te waarborgen, maakt het bestuur gebruik van de commitment list. Hierbij is het van belang om ons sociaal en professioneel opstellen. Dit gaat merendeels ook goed, de kans is dus groot dat de meeste leden nooit in aanraking zullen komen met de commitment list.  

Het bestuur neemt de commitment list mee in de beoordeling van welke leden mee mogen doen met verschillende activiteiten en reizen.  

Hoe is de commitment list opgebouwd? 

Het bestuur hanteert een puntensysteem voor de commitment list. Hierbij wordt bijgehouden of men te laat komt bij activiteiten, zich te laat afmeldt, of zich heeft misdragen/storend gedrag heeft vertoond. In de onderstaande tabel is te zien hoeveel punten worden toegekend per situatie. Daaronder staat omschreven welke sancties daarbij worden toegekend. Elke 3 punten resulteert in 1 notitie op de commitment list. 

Situatie 

Punten

Te laat met geldige reden

1

Te laat met ongeldige reden* (15 minuten of meer)** 

2

Te laat afmelden (na de aan-/afmelddeadline) met geldige reden

1

Te laat afmelden (na de aan-/afmelddeadline) met ongeldige reden*  

2

Niet komen opdagen zonder afmelding   

3

Misdragen tijdens activiteit/storend gedrag vertonen 

Er zullen minimaal 6 punten worden toegekend. Per situatie kan gekozen worden om hier andere gevolgen aan toe te voegen. Deze beslissing is volledig aan het bestuur.  

 

Sancties voor notities op de commitment list 

1 notitie commitment list = 2 weken uitgesloten van activiteiten 

Indien de uitsluitingsperiode valt binnen de kerstvakantie, wordt er een week opgeteld bij de uitsluitingsperiode. 

2 notities commitment list = 1 maand uitgesloten van activiteiten + gesprek 

Indien de uitsluitingsperiode valt binnen de kerstvakantie, wordt er een week opgeteld bij de uitsluitingsperiode. 

3 notities commitment list = 3 maanden uitgesloten van activiteiten en reizen + gesprek 

Bewijslast 

Het kan voorkomen dat er wat in de weg komt te staan van een activiteit (tijdig) kunnen bijwonen. Om dit zo transparant mogelijk op te lossen, kan het voorkomen dat de verantwoordelijke van de activiteit vraagt naar een bewijs of iets dergelijks. Indien er geen bewijs wordt vertoond, kan het bestuur genoodzaakt zijn uit te gaan van een ongeldige reden*.  

*Ongeldige redenen zijn:  

-School  

-Werk  

-Andere evenementen en bijeenkomsten  

-Activiteit ‘vergeten’  

In geval van onduidelijkheid, is het aan het bestuur om een conclusie te trekken. 

**15 minuten  

Het bestuur kan ook sancties opleggen aan een lid als hij/zij herhaaldelijk minder dan 15 minuten te laat komt. 

Voor vragen over de commitment list & sancties kan je terecht bij de secretaris via secretaris@gbsc.nl.